Dự Án: CLUES - Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sử dụng đất ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Dự án CLUES (tên viết tắt bằng tiếng Anh của dự án ‘Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sử dụng đất ở ĐBSCL: Sự thích ứng của các hệ thống canh tác trên nền lúa’- ), do ACIAR (Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia) tài trợ thực hiện trong giai đoạn 4 năm từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 6 năm 2015. 

Xem tiếp...

Dự án: Biến đổi khí hậu và Cấp nước sạch ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

 Dự án “Biến đổi khí hậu và cung cấp nước sạch khu vực đồng bằng sông Cửu Long” có tổng số vốn trên 108 tỷ đồng; trong đó vốn viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Hà Lan cho tỉnh Sóc Trăng là 55 tỷ đồng, sẽ được thực hiện từ tháng 9/2013 đến tháng 4/2017 với mục tiêu chủ yếu là cấp nước bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực của ngành cấp nước.

Xem tiếp...

Dự án: Thích ứng với Biến Đổi Khí Hậu thông qua Phát triển bền vững đô thị – Thí điểm hệ thống cấp thoát nước tại Cần Thơ, Việt Nam

 Dự án Thích Nghi Biến Đổi Khí Hậu qua Phát Triển Bền Vững là một sáng kiến nghiên cứu do Liên Minh cơ quan phát triển quốc tế (AusAID) và cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghiệp (CSIRO) của Úc liên kết thực hiện. Đây là một chiến lược nhằm đưa phát triển bền vững vào thực tiễn một cách cụ thể và đồng thời là một biện pháp hiệu quả để thích nghi với BĐKH.

Xem tiếp...