Mekong Net 

Chức năng và nhiệm vụ của mạng lưới Mekong Net

MekongNet là tên gọi tắt của Mạng lưới Bảo vệ Môi trường và Ứng phó với Biến đổi Khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Được hình thành từ cuối năm 2010, MekongNet là một diễn đàn mở nhằm thu hút sự tham gia của đại diện trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, gồm các tổ chức đoàn thể xã hội, cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ Việt Nam, các nhà khoa học, các cán bộ quản lý ở các ban ngành cấp tỉnh và các tổ chức dân sự - xã hội.

Nhiệm vụ của mạng lưới là kết nối các bên liên quan nhằm chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn và hỗ trợ thực hiện các dự án bảo vệ môi trường, bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đánh giá các tổn thương do biến đổi khí hậu và đề xuất các biện pháp thích ứng phù hợp cho từng vùng sinh thái ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

Viện DRAGON – Mekong cũng là một thành viên điều phối trong mạng lưới này. Từ năm 2014, Viện DRAGON- Mekong đã và đang cộng tác với Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và Biến đổi khí hậu (VNGO & CC) cùng với các tổ chức khác như Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD), Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD), Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng và Phát triển (COHED), Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD).

Qui chế

VNGO&CC

  • Danh sách Ban điều hành Mạng lưới

TT

Tỉnh, thành phố

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Lê Quang Trí

Viện trưởng Viện DRAGON-Mekong

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Lê Anh Tuấn

Phó Viện trưởng Viện DRAGON-Mekong

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Hiếu Trung

Phó Viện trưởng Viện DRAGON-Mekong

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Cà Mau

Huỳnh Kim Duyên

 

P. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

 

091.3616304

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Bạc Liêu

Khưu Lễ

 

P. Giám đốc Sở TNMT

 

091.3616304

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Sóc Trăng

Trần Văn Thanh

 

P. Giám đốc Sở TNMT

 

091.3119360

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Kiên Giang

Lương Thanh Hải

 

Giám đốc sở KHCN

 

091.3993348

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Hậu Giang

Hoàng Minh Châu

 

Chi cục Trưởng CC BVMT

 

091.8408611

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

An Giang

Trần Anh Thư

 

P. Giám đốc Sở TNMT

 

090.8550955

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Cần Thơ

Cao Thị Minh Thảo

 

Chi cục Trưởng CC BVMT

 

091.3993518

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Vĩnh Long

Ngô Thị Bích Đào

 

Chi cục Trưởng CC BVMT

 

0903659192

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Đồng Tháp

Vũ Thị Nhung

 

Chi cục Trưởng CC BVMT

 

0913.088.199

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Trà Vinh

Nguyễn Thanh Liên

 

P. Giám đốc Sở TNMT

 

091.8 107613

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Tiền Giang

Trần Xuân Thành

 

Giám đốc sở TNMT

 

091.8132406

 

15

Long An

Huỳnh Thị Phép

 

P. Giám đốc Sở KHCN

 

093.8191353

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Thư ký

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Đinh Diệp Anh Tuấn

Chánh Văn phòng Viện DRAGON-Mekong

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Thị Phương Thảo

Thư ký Viện DRAGON-Mekong

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trường Đại học Cần Thơ đang mời gọi những nguồn hỗ trợ từ bên ngoài cho mạng lưới MekongNet (về kinh phí và nguồn nhân lực) và sự hợp tác với các đơn vị khác nhằm hỗ trợ cho các địa phương về việc:

  • Tiếp tục tiến hành những hội thảo để tăng cường nhận thức cho các cơ quan ban ngành và cộng đồng về biến đổi khí hậu.
  • Tiếp tục nâng cao năng lực, đặc biệt trong vấn đề tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá tính tổn thương, các công cụ phân tích và đo đạc.
  • Đưa ra những giải pháp thích ứng (kết quả từ những dự án nghiên cứu và phát triển, cơ chế CDM, chế độ ngập ẩm xen kẽ, bảo vệ rừng ngập mặn…)
  • Và nâng cao năng lực cho địa phương để tiến hành phân tích / hoạch định chính sách và vận động về các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu.