Làm việc với đoàn Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ về hoạt động của Viện DRAGON Mekong-CTU

Ngày 19/8/2014, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã có buổi làm việc với đoàn Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ. Tiếp đoàn có PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Khoa Thủy sản và Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu (DRAGON Institute Mekong- CTU).

Đại diện đoàn Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, bà Neevy Laningham, Tham tán Kinh tế Tổng lãnh sự cho biết, trong chuyến công tác này, đoàn mong muốn tìm hiểu sâu hơn về hoạt động của DRAGON Mekong-CTU, để từ đó tìm hiểu những tiềm năng hợp tác giữa phía Hoa Kỳ với Viện trong tương lai liên quan đến các vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu.

Thông tin chi tiết tại http://www.ctu.edu.vn/news_det.php?mn=4&id=1186