Báo cáo kết quả tham vấn dự án CSRIO 2014 và kế hoạch tham vấn 2015

Ngày 24/03/2015, Viện Nghiên cứu Biến Đổi khí Hậu – Trường Đại học Cần Thơ tổ chức buổi báo cáo kết quả tham vấn với các bên liên quan về hiệu quả dự án và kế hoạch thực hiện tham vấn trong năm 2015 của dự án CSIRO về “Thích ứng biến đổi khí hậu thông qua việc phát triển đô thị bền vững” tại Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên  - Đại học Cần Thơ.

Thành phần tham dự bao gồm đại diện Ban lãnh đạo Viện – BĐKH có Ông PGS.Ts Nguyễn Hiếu Trung, đại diện phía dự án có ông Ts. Minh Nguyen và bà Ts. Seona Meharg và đại diện của các sở ban ngành Thành phố Cần Thơ bao gồm: Sở NN&PTNT Tp.Cần Thơ, Chi cục Thủy sản Cần Thơ, Chi cục Thủy lợi Cần Thơ, Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu, Chi cục KT&VNLTS Bạc Liêu, Chi cục Thủy lợi Bạc Liêu, Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, Chi cục Thủy sản An Giang, Nhóm ThaiBaan  ở Ang Giang.

Một số hình ảnh trong buổi tham vấn.

Bài và ảnh Viện - Dragon