Buổi giới thiệu về Kỹ thuật xử lý nước ngầm bằng cột lọc cát

Ngày 07/12/2015, tại Trường ĐHCT đã diễn ra buổi giới thiệu về Kỹ thuật xử lý nước ngầm bằng cột lọc cát cho các cán bộ và sinh viên Khoa Môi trường & TNTN.

 Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu – Trường Đại học Cần Thơ và Công ty Vitens Evides International (VEI), một trong những công ty sản xuất và cung cấp nước sạch hàng đầu ở Hà Lan. Đây là một hợp phần nghiên cứu thuộc Dự án Biến đổi khí hậu và Cấp nước sạch ở ĐBSCL.

Ông Jacques van Paassen, chuyên gia xử lý nước của Công ty VEI, chia sẻ các thông tin và kinh nghiệm thực tế trong kỹ thuật xử lý nước ngầm bằng cột lọc cát ở Hà Lan.

Buổi trình bày đã nhận được nhiều sự quan tâm và câu hỏi từ các bạn sinh viên.