Thông báo Khóa Tập huấn về Nông nghiệp Bền vững ứng phó với Biến đổi Khí hậu

Khóa tập huấn sẽ được diễn ra vào ba ngày 15 - 16 - 17 tháng 8 năm 2017 tại Hội trường Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng – Đại học Cần Thơ (Hội trường Bánh Ú) cùng chuyến tham quan thực tế, hóa tập huấn với sự tham dự của hơn 50 đại biểu đến từ mạng lưới MekongNet ở các tỉnh ĐBSCL.

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Trong những năm qua, dưới tác động của biến đổi khí hậu, tần suất và cường độ thiên tai ngày càng gia tăng, gây ra nhiều tổn thất to lớn về người, tài sản, các cơ sở hạ tầng về kinh tế, văn hoá, xã hội và tác động xấu đến môi trường. Trong đó, ngành nông nghiệp đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển ngành theo hướng tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Khóa tập huấn sẽ tăng cường nhận thức tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp và nhận thức các điều kiện nông nghiệp bền vững.

Chương trình hội thảo: File đính kèm