Thảo luận về “Chương trình hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý nước và biến đổi khí hậu tại ĐBSCL”

 Mục đích của buổi thảo luận nhằm tăng cường sự hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các Viện, Trường Đại học và các Cơ quan quản lý và nghiên cứu trong nước và quốc tế, nhằm giải quyết các vấn đề liên quan trong lĩnh vực quản lý nước và biến đổi khí hậu tại ĐBSCL.

Xem tiếp...

Tập huấn: “Nâng cao năng lực quản lý và phát triển hệ thống & môi trường nước”

Thông qua quá trình thực hiện và các kết quả đạt được của dự án “Thích ứng biến đổi khí hậu thông qua phát triển đô thị bền vững” với thí điểm tại TP Cần Thơ, khóa tập huấn được thực hiện, nhằm nâng cao năng lực trong công tác quản lý, phát triển hệ thống & môi trường nước theo hướng bền vững cho các cán bộ đang phụ trách các công việc có liên quan tại TP Cần Thơ.

Xem tiếp...

Đoàn USAID đến làm việc với Viện DRAGON – Mekong

Tại buổi làm việc Viện Nghiên cứu Biến Đổi Khí Hậu đã giới thiệu về mối quan hệ giữa Viện với mạng lưới DRAGON và tổ chức USGS (Hoa Kỳ), đồng thời giới thiệu về các nghiên cứu ứng dụng GIS và Remote sensing trong quản lý môi trường và tài nguyên. Viện cũng giới thiệu về các chương trình, dự án nghiên cứu đang được Viện triển khai thực hiện, cũng như các định hướng, lĩnh vực nghiên cứu trong thời gian sắp tới.

Xem tiếp...

Dự án CLUES: Tập huấn về Đánh giá kinh tế, xã hội và môi trường của kỹ thuật canh tác mới

 Nội dung khóa tập huấn bao gồm những kiến thức cơ bản về việc phân tích kinh tế về đánh giá tác động của kỹ thuật canh tác mới trong lĩnh vực nông nghiệp bao gồm (1) các công cụ phân tích kinh tế đơn giản như phân tích kinh phí từng phần (PBA) và  phân tích phi hiệu quả kinh tế (EIA), (2) các phương pháp khảo sát và thu thập số liệu cho đánh giá kỹ thuật và (3) phân tích chi phí-lợi ích (CBA).

Xem tiếp...

Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu đón tiếp và làm việc với ông Jame Edward, USGS

Ngày 12/07/2012, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ đã tiếp ông Jame Edward, Phó điều hành khu vực phía Nam, Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) tại Việt Nam. Đón tiếp ông Jame có GS.TS Lê Quang Trí, Viện Trưởng Viện NC Biến đổi Khí hậu, TS Nguyễn Hiếu Trung, Trưởng Khoa Môi trường & Tài Nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ cùng các cán bộ của Viện và Khoa.

Xem tiếp...

Họp thường niên Mạng lưới Mekong Net năm 2012-2013

Ngày 11/07/2012, Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ (đơn vị điều hành mạng lưới) đã tổ chức buổi họp để báo cáo các hoạt động, thảo luận về cơ cấu tổ chức và kế hoạch định hướng hoạt động của Mạng lưới Mekong Net năm 2012-2013. Buổi họp được diễn ra tại hội trường Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên trường ĐHCT, với sự tham dự của các thành viên Mạng lưới đến từ các tỉnh ĐBSCL và sự tham dự của tổ chức WARECOD.

Xem tiếp...

Buổi làm việc và báo cáo với các Sở Ban Ngành về dự án “Thích ứng Biến đổi khí hậu bằng phát triển Đô thị bền vững

 Nội dung buổi làm việc tập trung chủ yếu vào các báo cáo với Sở Ban Ngành của thành phố về các kết quả đạt được và kế hoạch thực hiện của dự án trong giai đoạn tiếp theo. Qua đó, tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các cán bộ Sở Ban Ngành trong tiến trình thực hiện dự án, góp phần đưa dự án ứng dụng vào điều kiện thực tế hiện nay nhằm giảm thiểu các tác động của Biến đổi khí hậu vào đời sống Đô thị.