Lễ ký kết Văn bản thỏa thuận qui chế hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu và Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Buổi lễ ký kết được diễn ra vào ngày 25/11/2011, tại Hội trường, Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên, trường Đại học Cần Thơ. Tham dự buổi lễ có GS.Ts Lê Quang Trí – Giám đốc Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu và PGS.Ts Nguyễn Hữu Chiếm – Phó Trưởng Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên cùng các lãnh đạo và các thành viên của Viện và Khoa.

Xem tiếp...

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học Cần Thơ và Quỹ Australia vì nhân dân Châu Á và Thái Bình Dương (AFAP)

Biên bản ký kết có mục tiêu tổng quát nhằm nâng cao khả năng ứng dụng các sáng kiến về thích ứng với BĐKH và nước biển dâng cho cộng đồng tại các vùng dễ bị tổn thương, chia sẻ thông tin trong các mạng lưới hoạt động về BĐKH ở cấp vùng và quốc gia. 

Xem tiếp...

Meeting Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế của Úc và Viện Biến Đổi Khí Hậu-ĐHCT

Ngày 27/3/2009 tại Hội trường Khu Hiệu bộ trường Đại học Cần Thơ , Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu - Đại học Cần Thơ đã có một buổi meeting với Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế của Chính phủ Úc (Australia Centre for International Agricultural Research - ACIAR) do ông Geoff Morris và bà Nguyễn Thị Thanh An làm đại diện.

Xem tiếp...

Meeting Đoàn chuyên gia Cục Địa chất Hoa Kỳ và Viện Biến Đổi Khí Hậu-ĐHCT

  Từ ngày 30/09 - 1/10/2008, Ban Giám hiệu trường Đại học Cần Thơ và Viện DRAGON - Mekong - CTU đã tổ chức tiếp đón và thảo luận với Đoàn chuyên gia của Cục Địa chất Hoa Kỳ (United States Geological Survey - USGS) gồm Dr. Greg Smith, Stanley Ponce, Ken Fairfax, Econoff Dovas Saulys và cô Nguyễn Thanh Tú (nhân viên Sứ quán Hoa Kỳ).

Xem tiếp...