Dự án “Biến đổi khí hậu và cung cấp nước sạch khu vực đồng bằng sông Cửu Long” có tổng số vốn trên 108 tỷ đồng; trong đó vốn viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Hà Lan cho tỉnh Sóc Trăng là 55 tỷ đồng, sẽ được thực hiện từ tháng 9/2013 đến tháng 4/2017 với mục tiêu chủ yếu là cấp nước bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực của ngành cấp nước.

Xem tiếp...

Dự án Thích Nghi Biến Đổi Khí Hậu qua Phát Triển Bền Vững là một sáng kiến nghiên cứu do Liên Minh cơ quan phát triển quốc tế (AusAID) và cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghiệp (CSIRO) của Úc liên kết thực hiện. Đây là một chiến lược nhằm đưa phát triển bền vững vào thực tiễn một cách cụ thể và đồng thời là một biện pháp hiệu quả để thích nghi với BĐKH.

Xem tiếp...

Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Bến Tre và Trà Vinh được thực hiện từ 2014-2020, trên địa bàn 30 xã của 8 huyện thuộc tỉnh Bến Tre và 30 xã thuộc 7 huyện thuộc tỉnh Trà Vinh, do Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế tài trợ.

Xem tiếp...

 Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí Hậu, Trường Đại học Cần Thơ 
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3730 448; Email: vbdkh@ctu.edu.vn.