Dự án Inow Asia (Development of Innovative multilevel formation programs for the new water leading professionals in Southeast Asia (2021-2024) là một dự án trong khuôn khổ chương trình Erasmus+.

Đối tác: Đại học Barcelona (UB), Đại học Girona (UdG), Đại học Công Nghệ Cambodia, Đại học Battambang, Đại học Quốc Gia Lào, Đại học Souphanouvong, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Cần Thơ.

Thời gian: từ năm 2021 đến năm 2024

Mục tiêu đề tài:

Dự án nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phát triển bền vững.

Nội dung chính thực hiện:

Ý tưởng chính là cùng thiết kế các mô-đun đào tạo về tài nguyên nước để bổ sung cho các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ trong các lĩnh vực liên quan đã có ở Đông Nam Á, cũng như đồng thiết kế và triển khai các phòng thí nghiệm hướng về nước.

 Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí Hậu, Trường Đại học Cần Thơ 
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3730 448; Email: vbdkh@ctu.edu.vn.