Dự án Mekong Future là sự hợp tác bởi tỏ chức AusAID and Australia's CSIRO của Úc và Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu – Trường Đại học Cần Thơ. Mụa đích của dự án nhằm xem xét động lực giữa nước, lương thực và năng lượng liên quan đến việc ra quyết định các chính sách và đầu tư xuyên biên giới. qua đó, dự án sẽ góp phần hỗ trợ việc ra quyết định của các nhà hoạch định chính sách.

Dự án tập trung vào việc phân tích làm thế nào để đầu tư đúng mức vào cơ sở hạ tầng nước ứng phó với tình trạng mực nước biển dâng. Nghiên cứu nhấn mạnh vào sự cần thiết có một chiến lược thích ứng trong bối cảnh thay đổi sử dụng đất và phát triển ở thượng nguồn như thủy điện, lấy nước phục vụ nông nghiệp có thể làm trầm trọng hơn tình trạng khan hiếm nước ở ĐBSCL.

Poster

Read more 1

Read more 2

Web Links

  

Can Tho University 

 

MONRE

 

CENRES

USGS

                  START

IPCC

 

HSF

   

CSIRO 


 

IRRI

MDP

 

Length of Visit

062042
Today
This week
This month
All
9
319
563
62042

DRAGON - Mekong Institute, Can Tho University
Campus II, 3/2 street, Xuan Khanh ward, Ninh Kieu district, Can Tho city.
Tel: (84-292) 3730 448; Fax: (84-292) 3 730 392; Email: vbdkh@ctu.edu.vn.