BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

 

 

Viện Trưởng

 

- PGS.TS. NGUYỄN HIẾU TRUNG
- ĐT: (+84- 02923) 730448
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Lý lịch khoa học 

- Thông tin chung

 Phó Viện Trưởng  

- PGS.TS. VĂN PHẠM ĐĂNG TRÍ
- ĐT: (+84- 07103) 730448
- Email: 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

- Lý lịch khoa học

   

VĂN PHÒNG VIỆN

Chánh Văn Phòng

- ThS. ĐINH DIỆP ANH TUẤN
- ĐT: (+84- 02923) 730448
- Email: 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Lý lịch khoa học

- Thông tin chung

Thư Ký/Thủ Quỹ

 

- ThS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
- ĐT: (+84- 02923) 730448
- Email: 
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lý lịch khoa học

- Thông tin chung 

Nghiên cứu viên 

 

- KS. LÊ HOÀNG HẢI ANH 
- ĐT: (+84- 02923) 730448

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lý lịch khoa học

Thông tin chung

Nghiên cứu viên 

- ThS. LÂM THỊ HOÀNG OANH 
- ĐT: (+84- 02923) 730448

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Thông tin chung

Nghiên cứu viên 

- Th.S. NGUYỄN THÀNH LỘC
- ĐT: (+84- 02923) 730448

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Lý lịch khoa học

- Thông tin chung

Nghiên cứu viên 

- KS. HỒ PHẠM KIM OANH
- ĐT: (+84- 02923) 730448

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Thông tin chung

Nghiên cứu viên 

- KS. NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG
- ĐT: (+84- 02923) 730448

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Thông tin chung

Cố vấn Nghiên cứu khoa học
   

- GS. TS. LÊ QUANG TRÍ
- ĐT: (+84- 02923) 730448
- Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Lý lịch khoa học

 

- PGS.TS. LÊ ANH TUẤN
- ĐT: (+84- 02923) 730448
- Email: 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

- Lý lịch khoa học

- Thông tin chung

 

 

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

  

 

   

 


 

Số lượt truy cập

437102
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
194
4041
18970
437102

 Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí Hậu, Trường Đại học Cần Thơ 
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3730 448; Email: vbdkh@ctu.edu.vn.