- Viện Trưởng: PGS.TS. NGUYỄN HIẾU TRUNG
- ĐT: (+84- 02923) 730448
- Fax: (+84-02923) 730392
- Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

- Phó Viện Trưởng: PGS.TS. LÊ ANH TUẤN
- ĐT: (+84- 02923) 730448
- Fax: (+84-02923) 730392
- Email: 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

- Chánh Văn Phòng: ThS. ĐINH DIỆP ANH TUẤN
- ĐT: (+84- 02923) 730448
- Fax: (+84-02923) 730392
- Email: 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

- Thư Ký/Thủ Quỹ: ThS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
- ĐT: (+84- 02923) 730448
- Fax: (+84-02923) 730392
- Email: 
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- Cố vấn Nghiên cứu khoa học: GS. TS. LÊ QUANG TRÍ
- ĐT: (+84- 02923) 730448
- Fax: (+84-02923) 730392
- Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- Cố vấn Nghiên cứu khoa học: TS. VĂN PHẠM ĐĂNG TRÍ
- ĐT: (+84- 07103) 730448
- Fax: (+84-07103) 730392
- Email: 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Thông báo

Số lượt truy cập

205614
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
16
2400
1162
205614

 Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí Hậu, Trường Đại học Cần Thơ (Can Tho University)
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3730 448; Fax: (84-292) 3 730 392; Email: vbdkh@ctu.edu.vn.