ThS. Lâm Thị Hoàng Oanh là nghiên cứu sinh ngành Môi trường Đất và Nước tại trường Đại học Cần Thơ và là nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, trường Đại học Cần Thơ (Viện DRAGON - Mekong). Các nghiên cứu của cô liên quan đến ô nhiễm môi trường, đánh giá tác động môi trường, quản lý tài nguyên nước, biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Chương trình đào tạo:

- Nghiên cứu sinh ngành Môi trường Đất và Nước (Khoa Tài nguyên Môi trường, Đại học Cần Thơ, Việt Nam, năm 2019 đến nay);

- Thạc sĩ Quản lý Môi trường (Khoa Tài nguyên Môi trường, Đại học Cần Thơ, Việt Nam, 2014-2017);

- Đại học Quản lý Môi trường (Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Đại học Cần Thơ, Việt Nam, 2008-2012);

Số lượt truy cập

247136
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
96
2079
9388
247136

 Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí Hậu, Trường Đại học Cần Thơ (Can Tho University)
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3730 448; Fax: (84-292) 3 730 392; Email: vbdkh@ctu.edu.vn.