ThS Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là thư ký tại Viện DRAGON Mekong. Các dự án nghiên cứu gần đây của cô liên quan đến đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, lộ trình thích ứng với biến đổi khí hậu và khảo sát có sự tham gia lồng ghép giới cho thích ứng với khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long. Cô đã tham gia một số dự án như CLUES, Sumernet, CCAFS, CSIRO và có kinh nghiệm tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo trong nước và quốc tế. Cô cũng là thành viên của Mạng cộng đồng Bảo vệ Môi trường và Ứng phó với Biến đổi Khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long (MekongNet).

Qúa trình đào tạo:

  • Quản lý Môi trường (Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Đại học Cần Thơ, Việt Nam, 2011-2013);
  • Quản lý Môi trường (Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Đại học Cần Thơ, Việt Nam, 2007-2011);

 Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí Hậu, Trường Đại học Cần Thơ 
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3730 448; Email: vbdkh@ctu.edu.vn.