DRAGON institute-Mekong-CTU sẽ làm đầu mối kết nối các hoạt động nghiên cứu, giáo dục và chuyển giao kiến thức khoa học đến các nhà lãnh đạo, quản lý và cộng đồng cấp địa phương, khu vực, quốc gia và các đồng bằng khác trên thế giới nhằm mục đích nâng cao năng lực thích nghi của con người đối với thiên tai; phát triển bền vững kinh tế-xã hội và bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên.

Năm 2007, Ủy ban Liên Chính Phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) đã cảnh báo 13 đồng bằng lớn trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng do hậu quả của việc Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng, trong đó đồng bằng sông Mekong Việt Nam và đồng bằng sông Mississippi Hoa Kỳ được xếp vào mức độ nghiêm trọng.

Do tầm quan trọng về an ninh lương thực, kinh tế, xã hội, văn hóa của hai đồng bằng này nên ngày 25 tháng 06 năm 2008 Việt Nam và Hoa Kỳ đã có tuyên bố chung về việc thành lập một Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (gọi tắt là DRAGON institute-Mekong-CTU) và đặt tại Trường Đại học Cần Thơ.

DRAGON là chữ viết tắt của Delta Research And Global Observation Network (Mạng lưới Nghiên cứu Đồng bằng và Quan trắc Toàn cầu). DRAGON institute-Mekong thuộc Mạng DRAGON toàn cầu, cơ sở tại đồng bằng Mekong. Mục đích của việc thành lập Mạng lưới này là nhằm thiết lập cơ sở thông tin toàn cầu, tăng cường quan hệ hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm lâu dài giữa các đồng bằng trên thế giới, đặc biệt là giữa hai đồng bằng Mekong và Mississippi. DRAGON institute-Mekong-CTU sẽ làm đầu mối kết nối các hoạt động nghiên cứu, giáo dục và chuyển giao kiến thức khoa học đến các nhà lãnh đạo, quản lý và cộng đồng cấp địa phương, khu vực, quốc gia và các đồng bằng khác trên thế giới nhằm mục đích nâng cao năng lực thích nghi của con người đối với thiên tai; phát triển bền vững kinh tế-xã hội và bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên.

Để khởi động quá trình hợp tác theo tuyên bố chung giữa hai nước, từ ngày 20 đến 21 tháng 11 năm 2008, Trường đại học Cần Thơ đã kết hợp với US Geographical Survey (USGS) và Trung tâm nghiên cứu Đất ngập nước quốc gia (NWRC) Hoa Kỳ tổ chức lễ tuyên bố thành lập Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu - Đại học Cần Thơ với tên tắt tiếng Anh là DRAGON institute-Mekong-CanTho University.

Song song quá trình thành lập Viện, phía trường Đại học Cần Thơ cũng đã hình thành  nhóm nghiên cứu chuyên đề liên quan đến sự biến đổi khí hậu lên các mặt tài nguyên - môi trường, kinh tế - xã hội cũng như khả năng ứng phó của Đồng bằng sông Cửu Long.

Sau khi được thành lập, Viện BĐKH đã được nhiều tổ chức trong và ngoài nước đã đến trao đổi, đề xuất các hướng hợp tác. Ngày 16/12/2008, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cũng đã ra báo cáo chỉ rõ năm 2008 là một trong 10 năm nóng nhất. Ngày 17/12/2008, ông Tổng thư ký Liên hiệp quốc đã gọi năm 2009 là "Năm của Biến đổi Khí hậu". Điều này cho thấy vấn đề nghiên cứu ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu và nước biển dâng là một thực thể khả hữu và rất đáng quan tâm.

Với vai trò là một trong các trung tâm đầu tàu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trường Đại học Cần Thơ và Viện DRAGON-Mekong phải có các bước đi tiên phong trong nghiên cứu vần đề nêu trên và phải có một kế hoạch hành động trước mặt và lâu dài.

Số lượt truy cập

359220
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
221
2742
7200
359220

 Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí Hậu, Trường Đại học Cần Thơ (Can Tho University)
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3730 448; Fax: (84-292) 3 730 392; Email: vbdkh@ctu.edu.vn.