Trong hai ngày 3-4/3/2009, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu - Đại học Cần Thơ đã kết hợp với Trung tâm Vùng START Đông Nam Á (SEA START RC), Nhóm Nghiên cứu Phát triển và Nước, Đại học Kỹ Thuật Helsinki (TKK), Phần Lan và Văn phòng của Quĩ Hoang dã Thế giới (WWF) đã tổ chức Hội thảo "Đánh giá nhanh tác động, tính dễ tổn thương và khả năng thích nghi với biến đổi khí hậu và lũ lụt ở ĐBSCL" tại Hội trường Trung tâm Học liệu - trường Đại học Cần Thơ. Hội thảo này được sự tài trợ của Mạng lưới Châu Á - Thái Bình Dương về Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Toàn cầu và Bộ Ngọai giao Phần Lan.

Tham dự Hội thảo có 30 người là nông dân nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và doanh nghiệp nhỏ từ các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bạc Liêu và Trà Vinh cùng với nhiều giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên gia tư vấn của các tổ chức Phi Chính phủ. Mục tiêu của hội thảo là:

  • Hiểu về các rủi ro, các tổn thương, và các thích nghi đối với tác động của biến đổi khí hậu dưới tầm nhìn của người dân địa phương;
  • Trao đổi về các rủi ro của khí hậu với các bên tham gia địa phương và cung cấp một diễn đàn cho họ trao đổi về tầm nhìn của họ đối với các rủi ro của thay đổi khí hậu, tác động và các thích nghi chính;
  • Giới thiệu và đề xướng suy nghĩ dựa vào kịch bản như là một phần cốt lõi trong  tiến trình lập kế hoạch chiến lược;
  • Tập hợp các thông tin (đặc biệt về rủi ro, tính dễ tổn thương và thích nghi đối với biến đổi khí hậu) sẽ được cung cấp cho Chương trình Phát triển Quốc gia Chiến lược của Việt Nam về biến đổi khí hậu.
  • Hội thảo đã cung cấp một diễn đàn cho các bên tham gia ở địa phương để đưa ra viễn cảnh ở đồng bằng khi đối mặt với biến đổi khí hậu, các rủi ro đối với các lĩnh vực kinh tế chính và các khả năng ứng phó tiềm tàng để đương đầu với các rủi ro này. Cải thiện khả năng hiểu biết về vấn đề này sẽ giúp tìm ra các chiến lược thích nghi dựa vào tình hình từng địa phương cụ thể.

Số lượt truy cập

560664
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
165
9033
23793
560664

 Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí Hậu, Trường Đại học Cần Thơ 
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3730 448; Email: vbdkh@ctu.edu.vn.