Kết quả của Hội thảo sẽ được viết báo cáo cuối cùng và các bộ tài liệu kết quả hội thảo cho AusAID và SEWPaC. Các cáo bày sẽ ghi nhận lại các bài học kinh nghiệm về việc phát triển mạng lưới hợp tác học tập giữa các nhà hoạch định chính sách quốc gia/địa phương và các nhà khoa học trong khu vực Đông Á và Australia về phương pháp thích ứng với biến đổi khí hậu bằng phát triển đô thị bền vững. 

Mục tiêu của mỗi hội thảo nhằm:

- Phối hợp tìm hiểu về chính sách ở cấp địa phương và quốc gia của mỗi nước về ứng phó với biến đổi khí hậu;
- Phối hợp tìm hiểu về những hoạt động thực tiễn trong nghiên cứu và ứng phó với biến đổi khí hậu;
- Thảo luận ý tưởng về mở rộng quy mô và nhân rộng những nghiên cứu hiện hữu cũng như khả năng phát triển những lựa chọn thích ứng với biến đổi khí hậu;
- Thảo luận về các giải pháp thực tế cho việc tích hợp kiến thức về thích ứng với biến đổi khí hậu đô thị trong việc quy hoạch phát triển đô thị bền vững.

 

 

Số lượt truy cập

307931
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
356
3123
12694
307931

 Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí Hậu, Trường Đại học Cần Thơ (Can Tho University)
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3730 448; Fax: (84-292) 3 730 392; Email: vbdkh@ctu.edu.vn.