Ngày 08/8/2022, Chủ tịch hội đồng chuyên gia của Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế Nông nghiệp (Institute of Agriculture Market And Institution Research - AMI) thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã đến và tham vấn ý kiến của các chuyên gia Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tại Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ theo yêu cầu của Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan. Các nội dung tham vấn liên quan đến việc phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Buổi làm việc với sự góp mặt của Ts. Đặng Kim Sơn, đại diện AMI cùng PGs. Ts. Nguyễn Hiếu Trung, Phó Hiệu Trưởng trường ĐHCT và các cán bộ, chuyên gia của nhà trường tham dự.

Ts. Đặng Kim Sơn trình bày các vấn đề trao đổi trong buổi tham vấn.

Trong buổi làm việc, nhóm chuyên gia đã chia sẻ về thực trạng, thách thức và giải pháp để đảm bảo chuyển đổi nông nghiệp ở vùng ĐBSCL theo hướng bền vững và đạt giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống người dân vùng đồng bằng. Ngoài ra, các ý kiến, giải pháp góp phần nâng cao việc chuyển đổi nông nghiệp cho vùng ĐBSCL cũng đã được trao đổi trong buổi làm việc. Đặc biệt, những đề xuất nhằm hỗ trợ kết nối giữa các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp và nhà nông dân, cũng như hợp tác giữa nhà khoa học trong nước cùng các nhà khoa học ở Hà Lan đã được trao đổi thẳng thắng, tích cực tại buổi làm việc.

Một số hình ảnh của buổi làm việc