Lúc 13h ngày 15/8/2022, Nghiên cứu sinh Lê Văn Mười đã bảo vệ thành công luận án “Changes in surface water and sediment quality at a complex tidal-influenced river: a case study of Ganh Hao river in Ca Mau peninsular, the Vietnamese Mekong delta”, ngành Quản lý Môi trường thuộc Trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan. Luận án của tân tiến sĩ được hướng dẫn bởi GS. TS.  Srilert  Chotpantarat, PGS. TS. Van Pham Dang Tri và PGS. TS. Pham Van Toan và được tổ chức trực tuyến tại Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (Viện), Trường Đại học Cần Thơ.

Thay mặt Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tân tiến sĩ Lê Văn Mười đã hoàn thành chương trình học và những đóng góp của tiến sĩ cho sự phát triển khoa học của đất nước cũng như sự phát triển bền vững của đồng bằng sông Cửu Long.  

Lần nữa xin chúc mừng tân tiến sĩ Lê Văn Mười.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án.