TẬP HUẤN

“Phân tích dữ liệu điện toán đám mây và công nghệ khối dữ liệu

cho các ứng dụng quan sát Trái Đất”

Với mong muốn giới thiệu và cung cấp cho thành viên tham gia thông tin về các công nghệ và nguồn điện toán đám mây đang sử dụng để phân tích dữ liệu quan sát trái đất (EO) hiệu quả hiện nay, có thể mở rộng và phát triển trong ứng dụng, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Đại học Cần Thơ phối hợp với Tổ chức Nghiên cứu Khoa học & Công nghiệp của khối thịnh vượng chung Úc (CSIRO) và Công ty Boeing tổ chức khóa tập huấn với chủ đề “Phân tích dữ liệu điện toán đám mây và công nghệ khối dữ liệu cho các ứng dụng quan sát Trái Đất”.

Mục tiêu:

• Thực hiện tập huấn thực hành phân tích dữ liệu dựa trên đám mây EO và các ứng dụng sử dụng công nghệ EASI của CSIRO và phần mềm khối dữ liệu mã nguồn mở;

• Thảo luận và mở rộng phạm vi các khía cạnh kỹ thuật của hệ thống tích hợp dữ liệu/kiến thức kết nối các khả năng và nguồn tài nguyên được chọn lọc giữa các tổ chức nghiên cứu, ngành và chính phủ;

• Xác định năng lực/nguồn lực hiện có và các nhóm quan tâm đến việc phát triển năng lực trong tương lai;

• Thiết kế thử nghiệm sản phẩm có thể sử dụng để tích hợp dữ liệu/kiến thức.

Đối đối tượng tham dự:

• Các nhà khoa học dữ liệu có thể được hưởng lợi từ những phần thực hiện với notebooks;

• Các nhà quản lý công nghệ có thể đóng góp cho các chủ đề về điện toán đám mây và tích hợp dữ liệu/kiến thức.

 Thời gian: Từ ngày 6 – 8/3/2023 (3 ngày).
💻 Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ.
 ĐĂNG KÝ THAM GIA:
Quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập link đăng ký: https://forms.gle/uLDjG2kB1xJYSGT1A
Thời hạn đăng ký: trước ngày 28/02/2023. Do số lượng học viên có giới hạn nên học viên đăng ký trước sẽ được ưu tiên.