Ngày 27 tháng 9 năm 2019, nhóm cán bộ Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường đại học Cần Thơ (Dragon Institute – CTU) tham dự hội thảo Unlock innovation in agriculture for private sector - Ứng dụng đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp cho khối tư nhân do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia và tổ chức CSIRO tài trợ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.


Hội thảo là cơ hội để các thành viên Hiệp hội ngành nghề trao đổi về các thách thức và tìm ra các giải pháp giải quyết vấn đề của mình.
Qua hội thảo nhóm cán bộ Viện đã trao đổi và tìm hướng hợp tác với các doanh nghiệp trong việc phối hợp thực hiện dự án CSIRO Lúa Tôm đang triển khai ở huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng.

Hình ảnh nhóm cán bộ của Viện cùng TS. Minh Nguyễn tham dự buổi hội thảo

 Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí Hậu, Trường Đại học Cần Thơ (Can Tho University)
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3730 448; Fax: (84-292) 3 730 392; Email: vbdkh@ctu.edu.vn.