Ngày 05 tháng 10 năm 2019, PGS TS Nguyễn Hiếu Trung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường đại học Cần Thơ (Dragon Institute – CTU) tiếp giáo sư N Ieo Tojo, Nhật Bản đến làm việc, trao đổi với các Thầy Cô trưởng nhóm hợp phần tham gia trong Dự án E12 (To Study on adaptation strategies on sustainable use of natural resources in the context of climate change environmental degradation) về nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện của đề tài.

Hình ảnh buổi làm việc (Ảnh Viện Dragon)

 Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí Hậu, Trường Đại học Cần Thơ (Can Tho University)
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3730 448; Fax: (84-292) 3 730 392; Email: vbdkh@ctu.edu.vn.