Ngày 16 tháng 10 năm 2019, PGS.TS Nguyễn Hiếu Trung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường đại học Cần Thơ (Dragon Institute – CTU) có buổi họp cùng với đại diện Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và đại diện Ngân hàng Thế Giới để trao đổi và cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ Đầu tư xây dựng Trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phân tích, đánh giá và hỗ trợ ra quyết định về phát triển bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu thuộc Dự án "Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long".

Hình ảnh của buổi họp (Ảnh Viện Dragon)

 Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí Hậu, Trường Đại học Cần Thơ (Can Tho University)
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3730 448; Fax: (84-292) 3 730 392; Email: vbdkh@ctu.edu.vn.