Ngày 13 tháng 10 năm 2019, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường đại học Cần Thơ (Dragon Institute – CTU) tiếp ông Joep Janssen đến Viện để phỏng vấn PGS.TS Nguyễn Hiếu Trung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu về dự án Rise and Fall, những thách thức về môi trường mà ĐBSCL đang phải đối mặt, tác động của BĐKH và những thay đổi do con người gây ra nhằm thu thập thông tin thực hiện phóng sự với chủ đề "Me and Mekong Documentary".

Hỉnh ảnh của buổi làm việc (Ảnh Viện Dragon)

 Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí Hậu, Trường Đại học Cần Thơ (Can Tho University)
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3730 448; Fax: (84-292) 3 730 392; Email: vbdkh@ctu.edu.vn.