Hướng đến việc đánh giá thực trạng thực hiện Nghị quyết 120/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thực hiện Nghị quyết nhằm thúc đẩy phát triển bền vững cả vùng đồng bằng, ngày 07/11/2019, Trường ĐHCT tổ chức hội thảo “Môi trường, Tài nguyên Thiên nhiên và Biến đổi Khí hậu”.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện Ban Giám hiệu, Văn phòng Dự án JICA tại Trường ĐHCT, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu và các đơn vị trực thuộc Trường, các sở Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học Công nghệ các tỉnh, thành vùng ĐBSCL cùng các giảng viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên (MT&TNTN).

Toàn cảnh buổi hội thảo diễn ra tại Trung tâm học liệu, Trường Đại học Cần Thơ

Hội thảo được tổ chức định kỳ hai năm một lần nhằm chia sẻ các kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên và Biến đổi khí hậu của các nhà khoa học đang công tác tại các viện nghiên cứu và trường đại học trong cả nước. Các chủ đề quan trọng được trình bày và thảo luận tại hội thảo bao gồm: Thực trạng triển khai Nghị quyết 120/NĐ-CP: Cơ hội và thách thức đối với ĐBSCL, Biến đổi khí hậu: Tác động và giải pháp thích ứng,   Quản lý bền vững nguồn tài nguyên tài nguyên và môi trường,  Kiểm soát và xử lý môi trường, Năng lượng - Môi trường - Đa dạng sinh học.

PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo Khoa học lần này đã nhận được 125 báo cáo tóm tắt gửi đến từ các đơn vị ở các tỉnh/thành như: Việt Trì, Huế, Quảng Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh/thành ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Qua quá trình thẩm định, 38 bài được chọn đăng trong số đặc biệt “Môi trường và Biến đổi khí hậu” năm 2019 của Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý và các doanh nghiệp có liên quan có cơ hội để thảo luận về những thách thức cũng như một số giải pháp trong tương lai liên quan đến phát triển bền vững ĐBSCL, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và biến động về kinh tế - xã hội trong vùng, quốc gia và quốc tế. Hội thảo cũng là cơ hội để thúc đẩy hơn nữa nối kết nghiên cứu khoa học với thực tiễn cuộc sống và xác định một số định hướng chính nhằm giải quyết những khó khăn từ quan điểm tổng thể, bao gồm cả về các khía cạnh từ kinh tế - xã hội và môi trường.

PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu và PGS.TS. Nguyễn Văn Công, Trưởng Khoa MT&TNTN, đại diện Ban tổ chức tặng quà cảm ơn đến các nhà tài trợ

PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung báo cáo tổng quan thành tựu hoạt động khoa học của Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu

Ảnh lưu niệm tại Hội thảo

(Nguồn: Tạp chí khoa học Trường ĐHCT)

 Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí Hậu, Trường Đại học Cần Thơ (Can Tho University)
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3730 448; Fax: (84-292) 3 730 392; Email: vbdkh@ctu.edu.vn.