Ngày 4 tháng 3 năm 2020, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu,Trường đại học Cần Thơ (Dragon Institute – CTU) có buổi họp trao đổi với anh Vương Việt Hưng - Phó giám đốc dự án hợp phần của WB9, Ban quản lý các dự án Thuỷ lợi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thầy Nguyễn Duy Cần - Khoa Phát triển Nông Thôn và thầy Lê Thanh Sơn - Thư ký Hội đồng Trường.

Buổi họp nêu ra ý tưởng thành lập Liên minh các Viện trường tại ĐBSCL nhằm chia sẻ, hợp tác giải quyết các vấn đề đa ngành. Khả năng tích hợp chương trình đào tạo cán bộ trẻ về quản lý tài nguyên nước.

PGS TS Nguyễn Hiếu Trung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu đại diện chủ trì cuộc họp (Ảnh Viện DRAGON)

 
 
 
 
 

 Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí Hậu, Trường Đại học Cần Thơ (Can Tho University)
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3730 448; Fax: (84-292) 3 730 392; Email: vbdkh@ctu.edu.vn.