Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

                                    Điện thoại: (84-292) 3730 448; 

                                    Email: vbdkhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.