Tin tức mới

Breaking News

Dự án đang thực hiện

Image
Image

VIDEO SỰ KIỆN

Chủ tịch COP26 Alok Sharma khảo sát tác động của biến đổi khí hậu tại TP Cần Thơ

Phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu | Cần Thơ TV

FacebookViện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu

This image for Image Layouts addon

VIỆN NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Viện DRAGON-Mekong, Trường Đại học Cần Thơ là đơn vị đầu mối tại ĐBSCL kết nối các hoạt động nghiên cứu, giáo dục và chuyển giao kiến thức khoa học về biến đổi khí hậu và nước biển dâng
Trang Facebook

Liên Kết Website

Liên Hệ