Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Hội thảo quốc tế trực tuyến “Mekong Virtual Symposium"
Hội thảo khoa học “Chiến lược Đánh giá Tổng hợp Quản lý Rủi ro Tài nguyên nước Khu vực Châu Á (COP26)”

 Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí Hậu, Trường Đại học Cần Thơ 
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3730 448; Email: vbdkh@ctu.edu.vn.