Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ và Văn phòng Công tác Biến đổi khí hậu (CCCO) thực hiện đề tài “Xây dựng bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai do biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Cần Thơ”. Đề tài được thực hiện với mục tiêu xây dựng tập bản đồ quản lý rủi ro thiên tai nhằm hỗ trợ công tác quản lý đô thị của thành phố.

Ngày 02/03/2022, Văn phòng Công tác Biến đổi Khí hậu (CCCO), Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Cần Thơ và Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (DRAGON-Mekong Institute), Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức hội thảo trực tuyến “Nhận diện mối nguy hại và rủi ro khí hậu cho TP.Cần Thơ”. Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo và cán bộ đến từ các sở ngành đang thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố.  

PGS. TS. Nguyễn Hiếu TrungPhó Hiệu trưởng, Trường Đại học Cần Thơ phát biểu khai mạc hội thảo

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp với những nội dung chia sẽ, trình bày về chủ đề quản lý rủi ro khí hậu và những chia sẽ, thảo luận của các đại biểu tham dự hội thảo. Thông qua hội thảo, các đại biểu đã chia sẽ về thực trạng các vấn đề liên quan đến tác động biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai trên địa bàn thành phố. Đồng thời, các đại biểu cũng đã thảo luận, xác định những đối tượng, hạng mục công trình cần được xem xét đánh giá rủi ro khí hậu trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Chị Dương Thanh VânVăn phòng Công tác Biến đổi khí hậu (CCCO) trình bày giới thiệu về dự án

TS. Đinh Diệp Anh TuấnChánh văn phòng, Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu báo cáo nhận diện mối nguy hại và đối tượng đánh giá rủi ro khí hậu cho

thành phố Cần Thơ

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm