Image

“Chương trình Giáo dục Môi trường vùng Đồng bằng Sông Cửu Long do USAID tài trợ”

Phát triển chương trình dạy học sáng tạo nhằm nâng cao nhận thức giới trẻ về BĐKH, môi trường và đa dạng sinh học; Phát triển kiến thức, kỹ năng cho sinh viên, thanh niên các tỉnh, các trường vùng sông Mekong qua truyền thông, lan tỏa các thông điệp môi trường.

Thanh niên, sinh viên, giới trẻ là trung tâm; Tham gia xác định vấn đề, xây dựng chương trình; thực hiện chương trình, giám sát và đánh giá hiệu quả chương trình.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Thắc mắc và giải đáp

Image