Ngày 21/06/2021, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu, trường Đại học Cần Thơ (Viện DRAGON-Mekong) đã diễn ra buổi báo cáo seminar với chủ đề “Sự biến đổi theo không gian và thời gian của ô nhiễm trầm tích và nước mặt tại con sông chính chịu ảnh hưởng của thủy triều ở Bán đảo Cà Mau, Đồng bằng sông Cửu Long” do thực hiện bởi giảng viên Lê Văn Mười, trường Đại học Bạc Liêu - Nghiên cứu sinh trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan.

Nghiên cứu được thưc hiện để đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt và chất lượng trầm tích tại sông Gành Hào, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi các nguồn ô nhiễm khác nhau. Nghiên cứu được thực hiện với các mục tiêu cụ thể như sau:

  • Đánh giá sự biến động theo không gian chất lượng lượng nước mặt và trầm tích ở khu vực nghiên cứu bằng cách so sánh với tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ và dựa vào các chỉ số ô nhiễm trầm tích (Tích lũy địa hóa, nhân tố ô nhiễm và chỉ số tải lượng ô nhiễm).
  • Xác định các nhân tố chính giải thích sự biến động chất lượng nước theo thời gian.
  • Đánh giá ảnh hưởng của chế độ thủy triều và tính chất thay đổi theo mùa đến chất lượng nước.
  • Xác định các điểm nóng về ô nhiễm để đề xuất các khu vực khai thác nước mặt đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân.

(Tin và ảnh: Viện DRAGON-Mekong)