Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, trường Đại học Cần Thơ vừa đạt được thỏa thuận với tổ chức Arcadis (Hà Lan) và đang triển khai các hoạt động truyền thông về suy giảm nguồn tài nguyên nước dưới đất và sụt lún mặt đất tại vùng đồng bằng sông Cửu Long trong khuôn khổ dự án “Quản trị về sụt lún đất và quản lý nước dưới đất tại đồng bằng sông Cửu Long”.

Ngày 21/06/2021, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, trường Đại học Cần Thơ (Viện DRAGON-Mekong) đã có buổi làm việc trực tuyến với tổ chức Arcadis (Hà Lan) về triển khai các hoạt động truyền thông về suy giảm nguồn tài nguyên nước dưới đất và sụt lún mặt đất tại vùng đồng bằng sông Cửu Long( ĐBSCL). Tham dự buổi họp có PGS. TS Văn Phạm Đăng Trí - Phó Viện Trưởng Viện DRAGON-Mekong cùng các thành viên nhóm dự án.

Mục tiêu chung của dự án là nâng cao nhận thức nhà quản lý, cán bộ địa phương, nhà khoa học và các công ty có liên quan đến vấn đề suy giảm nguồn nước dưới đất và sụt lún đồng bằng.

Thời gian: 6/2021 – 12/2021

Các hoạt động chính:

  • Hình thành và duy trì việc kết nối cộng đồng đối với những cán bộ địa phương, các nhà khoa học, các doanh nghiệp công ty ở vùng ĐBSCL mối quan tâm chung (Community of Interest- CoI) và Cộng đồng thực hành (Community of Practice - CoP) kết hợp với mạng lưới đang hoạt động (MekongNet); tạo cầu nối để chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác về các vấn đề quan tâm chung;
  • Duy trì và phát triển mạng lưới MekongNet thông qua nền tảng mạng xã hội, tọa đàm café, seminars để thảo luận và phổ biến các thông tin, ý kiến đóng góp, kiến nghị đến Cộng cộng đồng về mối quan tâm chung và Cộng đồng thực hành thông qua các buổi chia sẻ định kỳ;
  • Tổ chức hội thảo cấp vùng làm cơ sở thảo luận các vấn đề khoa học có liên quan cho đến hiện tượng suy giảm nguồn tài nguyên nước dưới đất và sụt lún tại ĐBSCL cũng như xác định một số giải pháp nhằm cao năng lực thực thi chính sách quản lý bền vững nguồn tài nguyên nước dưới đất.

(Tin và ảnh: Viện DRAGON - Mekong)