Ngày 23/12/2016, tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (Viện DRAGON -Mekong) đã tổ chức Hội thảo lần 3: Khung Hỗ Trợ Quá Trình Ra Quyết Định (RDS) Trong Công Tác Quản Lý Nước Đô Thị Trong Điều Kiện Nguồn Nước Thay Đổi.

Đây là một trong các hoạt động chính của chương trình SUMERNET được Viện DRAGON -Mekong và Khoa Môi trường & TNTN, Trường ĐHCT phối hợp thực hiện cùng Văn phòng Công tác Biến đổi Khí hậu TPCT.

Toàn cảnh Hội thảo Khung Hỗ Trợ Quá Trình Ra Quyết Định (RDS) Cho Công Tác Quản Lý Nước Đô Thị Trong Điều Kiện Nguồn Nước Thay Đổi lần thứ ba (Ảnh: Viện DRAGON-Mekong)

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo và cán bộ của các Sở, Ban, Ngành TPCT cùng với cán bộ của Viện DRAGON-Mekong và Khoa Môi trường & TNTN, Truờng ĐHCT.

GS.TS Lê Quang Trí - Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu phát biểu khai mạc Hội thảo (Ảnh: Viện DRAGON-Mekong)

Nội dung chính của Hội thảo nhằm chia sẻ những kết quả nghiên cứu chính từ chương trình SUMERNET, qua đó trao đổi những hiểu biết, kinh nghiệm trong công tác quản lý nước đô thi. Đặc biệt, Hội thảo đã chia sẻ kết quả nghiên cứu về Khung Hỗ Trợ Quá Trình Ra Quyết Định (RDS) đến các cơ quan ban ngành liên quan đến công tác quản lý nước đô thị của TPCT. 

Qua đó, các đại biểu tham gia cũng đánh giá về khả năng ứng dụng khung hỗ trợ ban hành quyết định này vào thực tế tại địa phương. Hội thảo đã góp phần nâng cao năng lực cho các bên liên quan cũng như xây dựng và mở rộng mạng lưới các đối tác để tìm kiếm sự hợp tác trong bối cảnh nguồn nước thay đổi do tác động của BĐKH va nhu cau phat trien cua TP trong tuơng lai.

Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo (Ảnh: Viện DRAGON-Mekong)

Chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Viện DRAGON-Mekong)