Ngày 27/04/2021, Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu (Viện DRAGON), Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Văn phòng Công tác Biến đổi Khí hậu thành phố Cần Thơ (CCCO) và quỹ InsuResilience Solutions Fund Management (ISF) đã tổ chức buổi seminar trực tuyến “Giải pháp bảo hiểm rủi ro khí hậu cho thành phố Cần Thơ”.

Mục tiêu của buổi seminar nhằm giới thiệu các giải pháp BHRRKH khả thi cho Cần Thơ và đánh giá mức độ ưu tiên và nhu cầu của Cần Thơ về BHRRKH như một biện pháp bổ sung có thể có để quản lý RRKH.

Hội thảo có sự tham dự của gần 20 đại biểu bao gồm đại diện của các Sở, Ban, Ngành TP. Cần Thơ, Công ty Cấp thoát nước Cần Thơ, Công ty Điện lực Cần Thơ, Trung tâm Viễn Thông Cần Thơ, Ngân hàng hợp tác Phát triển Tài chính Đức tại Việt Nam (KfW), Ngân hàng Vietcombank Cần Thơ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe trình bày và thảo luận về Bảo hiểm Rủi ro Khí hậu và Các giải pháp bảo hiểm khả thi cho Cần Thơ.

(Tin& ảnh: Viện DRAGON)