Ngày 17/6/2020, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ (Dragon Institute - CTU) phối hợp với Mạng lưới sông ngòi Việt Nam và Trung tâm bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước tổ chức Hội thảo khoa học "Các vấn đề hạn mặn năm 2020 ở Đồng bằng sông Cửu Long". Hội thảo có sự tham dự của gần 50 đại biểu đại diện lãnh đạo các sở, ngành, công ty, doanh nghiệp, các viện, trường trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). 

GS.TS Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ phát biểu khai mạc Hội thảo

Mùa khô năm 2020, vùng ĐBSCL đã đối mặt với tình trạng khô hạn và mặn xâm nhập nặng nề mang tính lịch sử, gây nhiều thiệt hại và khó khăn cho cộng đồng, đặc biệt người dân sống ở vùng ven biển. Vì vậy, Hội thảo "Các vấn đề hạn mặn năm 2020 ở Đồng bằng sông Cửu Long" được tổ chức với mục tiêu ghi nhận các thay đổi tự nhiên liên quan đến hạn mặn và thảo luận các giải pháp ứng phó với hạn mặn trong tương lai cho vùng.

Toàn cảnh Hội thảo "Các vấn đề hạn mặn năm 2020 ở Đồng bằng sông Cửu Long" tại Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu, Trường ĐHCT

Tại Hội thảo, đại biểu đã nghe báo cáo phân tích diễn biến lũ lụt và khô hạn ở ĐBSCL trong 20 năm qua, tình hình thuỷ văn liên quan đến hạn mặn năm 2020 ở vùng ĐBSCL, quản lý sử dụng đất đai trong điều kiện thích nghi hạn mặn, các giải pháp cấp nước tại ĐBSCL trong điều kiện hạn mặn và các chính sách để ứng phó với hạn mặn cho vùng ĐBSCL.

Các đại biểu cũng tích cực thảo luận, chia sẻ về tình hình hạn mặn tại địa phương và đề xuất những giải pháp chủ động ứng phó với hạn mặn, cũng như những kế hoạch mang tính chiến lược để thích ứng với tình trạng hạn mặn trong tương lai, giảm thiểu các tác động và từng bước phục hồi các tổn thương cho vùng ĐBSCL hướng đến sự phát triển bền vững.

PGS.TS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu phân tích diễn biến lũ lụt và khô hạn ở ĐBSCL trong 20 năm qua

Các đại biểu chia sẻ quan điểm cũng như giải pháp ứng phó với hạn mặn của địa phương đang áp dụng

 

Các tài liệu báo cáo trong Hội thảo:

1. "Phân tích diễn biến lũ lụt và khô hạn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long trong 20 năm gần đây", PGS. TS Lê Anh Tuấn: Đang cập nhật

2. "Tình hình thuỷ văn liên quan đến hạn mặn năm 2020 ở vùng ĐBSCL", ThS. Giáp Văn Vinh: Đang cập nhật

3. "Quản lý sử dụng đất đai trong điều kiện thích nghi hạn mặn", PGS TS Nguyễn Hiếu Trung: Đang cập nhật

4. "Các giải pháp cấp nước tại ĐBSCL trong điều kiện hạn mặn", ThS Đinh Diệp Anh Tuấn: Đang cập nhật

5. "Các khuyến nghị chính sách để ứng phó với hạn – mặn cho vùng ĐBSCL", TS. Đặng Kiều Nhân: Đang cập nhật