Ngày 24 tháng 9 năm 2021, Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu, trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Cần Thơ và Mạng lưới các Thành phố Có khả năng chống chịu toàn cầu (GRCN) đã tổ chức Hội thảo Tham vấn trực tuyến “Cơ hội và hành động ưu tiên trong quản lý chất thải rắn đô thị của thành phố Cần Thơ”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Thành phố Đại Dương về quản lý chất thải rắn TP. Cần Thơ. Tham dự hội thảo có sự tham gia của các đại biểu đến từ các Sở, Ban Ngành của TP. Cần Thơ cùng các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn của thành phố.

 

 

 

Tin & Ảnh: Viện DRAGON-Mekong