Nhằm tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ định kỳ hai năm một lần về lĩnh vực "Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên và Biến đổi khí hậu", sáng ngày 22/10/2021, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên phối hợp Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu - Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) (Viện DRAGON-Mekong) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên và Biến đổi khí hậu" lần thứ 5 năm 2021. Hội thảo lần này được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của hơn 100 đại biểu từ các viện nghiên cứu, trường đại học; các sở, ngành trong và ngoài vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Hội thảo lần thứ 5 về "Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên và Biến đổi khí hậu" 

Hội thảo lần thứ 5 về "Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên và Biến đổi khí hậu" diễn ra với một phiên toàn thể và bốn tiểu ban song song. Tại phiên toàn thể, có 3 báo cáo chính về nội dung đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu của Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu - Trường ĐHCT định hướng đến năm 2025; Quản lý nhà nước về môi trường ở thành phố Cần Thơ và định hướng hợp tác với Trường ĐHCT của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ.

Tại hội thảo PGS.TS Nguyễn Hiếu Trung Phó Hiệu Trưởng, Trường Đại học Cần Thơ -  Viện Trưởng Viện DRAGON-Mekong và PGS. TS Văn Phạm Đăng Trí - Phó Viện Trưởng Viện DRAGON-Mekong tham gia điều phối Tiểu Ban Biến Đổi Khí Hậu

 

Nhân dịp này, Viện DRAGON-Mekong đã tiến hành ký kết biên bản hợp tác với Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ nhằm mục tiêu tăng cường và cụ thể hóa các hoạt động hợp tác trong thời gian tới với các nội dung cụ thể sau: chia sẻ thông tin về quản lý nhà nước, pháp luật và thông tin khoa học kỹ thuật; hỗ trợ nguồn lực trong tư vấn về quản lý nhà nước, pháp luật và thông tin khoa học kỹ thuật trong quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu; phối hợp xây dựng và triển khai các đề tài, dự án; tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo; phối hợp trong tư vấn, tập huấn, giảng dạy, chia sẻ thông tin; xây dựng đề xuất và triển khai đề tài, dự án trong nước, quốc tế về môi trường và biến đổi khí hậu.

 

Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Viện DRAGON-Mekong với Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ 

Thông qua Hội thảo, trường ĐHCT mong muốn tạo ra một diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý và các doanh nghiệp có liên quan thảo luận về những thách thức, từ đó đề ra một số giải pháp trong tương lai liên quan đến phát triển bền vững ĐBSCL, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và biến động về kinh tế - xã hội trong vùng, quốc gia và quốc tế.