Ngày 14 và 15 tháng 11 năm 2018, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu-Trường Đại học Cần Thơ, Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) cùng Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD) đã phối hợp tổ chức Tập huấn với chủ đề “Truyền thông Quản lý Tài nguyên nước, Giới và Biến đổi Khí hậu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” tại Cần Thơ.

Nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong quản trị tài nguyên nước tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), góp phần phát triển các chiến lược và giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và an ninh nguồn nước quốc gia. Nâng cao năng lực và kỹ năng truyền thông cho các thành viên Hội phụ nữ và giảng viên trẻ tham gia và thúc đẩy quản lý tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi hiện nay.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại Khóa tập huấn (Ảnh: Viện DRAGON- Mekong)

Khóa  tập huấn có sự tham dự của gần 25 đại biểu. Thành phần tham dự gồm các cán bộ của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, các cơ quan ban ngành thuộc 13 tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long và giảng viên trẻ thuộc lĩnh vực xã hội và nhân văn của trường ĐH Cần Thơ, ĐH An Giang, ĐH Trà Vinh, ĐH Đồng Tháp. Mục tiêu chương trình nhằm cung cấp những nội dung cơ bản về quản lý tài nguyên nước, vấn đề giới liên quan và các tác động của biến đổi khí hậu ở khu vực ĐBSCL cho phụ nữ và giáo viên trẻ công tác trong ngành xã hội học ở vùng ĐBSCL. Khóa tập huấn đã tập trung hướng dẫn về các phương thức truyền thông hiệu quả cho các học viên, những cán bộ là tập huấn viên/ giảng viên, hỗ trợ viên và điều phối viên các dự án tập huấn nhỏ ở cộng đồng trong tương lai.

Chương trình Tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp và nhận được sự đánh giá cao về nội dung, phương thức tiếp cận vấn đề của bài giảng có sự tham gia vấn, thảo luận nhóm và áp dụng phương pháp tấu hài để mang lại hiệu quả tốt nhất cho học viên.

Một số hình ảnh:

PGS.TS Lê Anh Tuấn thuyết trình về vấn đề biến đổi khí hậu tại ĐBSCL (Ảnh: Viện DRAGON- Mekong)

Đại biểu trình bày về cải thiện hành vi sử dụng túi ni-lon cho phụ nữ ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ (Ảnh: Viện DRAGON- Mekong)

Viện DRAGON- Mekong