Với mục tiêu chia sẻ thông tin, kiến thức chuyên môn cho các cán bộ trẻ, sinh viên và thanh niên về các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, tài nguyên nước, môi trường và năng lượng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ngày 21 tháng 12 năm 2021, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ (DRAGON-Mekong Institute) đã phối hợp với tổ chức OXFAM tổ chức buổi seminar trực tuyến với chủ đề “Biến đổi khí hậu và các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Buổi seminar đã thu hút hơn 50 đại biểu tham dự là giảng viên, cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên của Trường Đại học Cần Thơ và các cơ quan học thuật khác ở vùng ĐBSCL. Các chủ đề được diễn giả trình bày tại seminar gồm:

  • “Biến đổi khí hậu và thay đổi môi trường: Nguyên nhân và tác động” (được PGS.TS. Lê Anh Tuấn - Cố vấn khoa học, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ trình bày).
  • “Định hướng các giải pháp trong thích ứng biến đổi khí hậu và thay đổi môi trường” (được TS. Đinh Diệp Anh Tuấn - Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ trình bày).
  • “Lồng ghép giới trong các dự án biến đổi khí hậu và sinh kế” (được ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo - Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ trình bày).

 Qua phần trình bài của các diễn giả, buổi seminar đã nhận được những chia sẻ quan điểm, cũng như những thảo luận sôi nổi từ các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và các bạn sinh viên, học viên về các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu và thay đổi môi trường ở vùng ĐBSCL và những giải pháp thích ứng, ứng phó trong tương lai. Những kiến thức, thông tin được các diễn giả chia sẻ qua buổi seminar này sẽ hỗ trợ cho các cán bộ nghiên cứu trẻ, các bạn sinh viên, học viên thực hiện những đề tài, hoạt động nghiên cứu khoa học trong tương lai, góp phần phát triển bền vững vùng ĐBSCL, thích ứng biến đổi khí hậu.

 Một số hình ảnh của buổi seminar:

Seminar trực tuyến “Biến đổi khí hậu và các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

PGS. TS. Lê Anh Tuấn – Chia sẻ chủ đề “Biến đổi khí hậu và thay đổi môi trường: nguyên nhân và tác động”

 

TS. Đinh Diệp Anh Tuấn - Chia sẻ chủ đề “Định hướng các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu và môi trường”

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo – Chia sẻ chủ đề “Lồng ghép giới trong các dự án biến đổi khí hậu và sinh kế”

 

 Các đại biểu tham gia thảo luận và trao đổi cùng các diễn giả của seminar

(Tin và ảnh: Viện DRAGON-Mekong)