SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Hội thảo

Phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu

 

Trong khuôn khổ hợp tác với Viện Friedrich Naumann Việt Nam (FNF), Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Đại học Cần Thơ phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu” tại thành phố Cần Thơ. Với mong muốn chia sẻ và ghi nhận những kinh nghiệm trong việc phát triển đô thị bền vững của các thành phố khác ở Việt Nam cũng như trên thế giới trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tại thành phố Cần Thơ, xu hướng phát triển đô thị bền vững hướng tới đô thị tăng trưởng xanh – đô thị thông minh cũng đang nhận được sự quan tâm từ chính quyền địa phương, do đó hội thảo tập trung vào việc xây dựng các chính sách để phát triển thành phố trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Ban Tổ chức Hội thảo xin trân trọng kính mời Quý đại biểu đăng ký tham dự trực tuyến tại:

- Link: https://forms.gle/PGUSatry4yzoWhhcA

- Thời gian: Từ 8:00 - 12:00 giờ, ngày 03 tháng 11 năm 2022.

Để công tác chuẩn bị cho Hội thảo được chu đáo, kính đề nghị Quý đại biểu vui lòng đăng ký tham dự đến hết ngày 30/10/2022, mọi thông tin liên hệ: 

- Cô Hồ Phạm Kim Oanh, Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, ĐT: 0907 084 952, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Trân trọng./.