Tập huấn: Phân tích dữ liệu điện toán đám mây và công nghệ khối dữ liệu cho các ứng dụng quan sát Trái Đất

Đơn vị tổ chức: Đại học Cần Thơ (CTU), Tổ chức nghiên cứu Khoa học và Công nghệ của khối thịnh vượng chung (CSIRO), Úc, Công ty Boeing, Hoa Kỳ

Ngày: 06 – 08/3/2023

 

Trong khuôn khổ dự án Ứng dụng viễn thám hợp tác giữa Công ty Boeing Hoa Kỳ và Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Khối Thịnh vượng chung Úc (CSIRO) nhằm phát triển năng lực khoa học trong lĩnh vực viễn thám và ứng dụng viễn thám trong doanh nghiệp tại Việt Nam. Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ TP Hồ Chí Minh (STAC/VNSC) và Công ty Cổ phàn RYNAN Technologies Việt Nam đã tổ chức Tập huấn: Phân tích dữ liệu điện toán đám mây và công nghệ khối dữ liệu cho các ứng dụng quan sát Trái Đất vào ngày 06 – 08/03/2023 tại Trường Đại học Cần Thơ.

Tập huấn được hướng dẫn của ông Matt Paget (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), Chuyên viên Khoa học Thực nghiệm Cao cấp, CSIRO, và điều phối bởi TS. Minh Nguyễn (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), Nhà khoa học Nghiên cứu Cao cấp, CSIRO, và PGS. TS. Nguyễn Hiếu Trung (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Cần Thơ nhằm thực hành phân tích dữ liệu dựa trên đám mây EO và các ứng dụng sử dụng công nghệ EASI của CSIRO và phần mềm khối dữ liệu mã nguồn mở; mở rộng phạm vi các khía cạnh kĩ thuật của hệ thống tích hợp dữ liệu/kiến thức kết nối các khả năng và nguồn tài nguyên được chọn lọc giữa các tổ chức nghiên cứu, ngành và chính phủ; xác định năng lực/nguồn lực hiện có và các nhóm quan tâm đến việc phát triển năng lực trong tương lai; và thiết kế thử nghiệm sản phẩm có thể sử dụng để tích hợp dữ liệu/kiến thức.

Ông Matt Paget hướng dẫn người tham gia tại buổi tập huấn

Buổi tập huấn kéo dài 3 ngày từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 3 năm 2023, bao gồm các phiên như: khái niệm dữ liệu đám mây EO, khối dữ liệu và notebooks; làm thế nào công nghệ điện toán đám mây và nền tảng tích hợp dữ liệu/kiến thức giúp bạn thực hiện công việc; thiết kế và mở rộng nền tảng tích hợp dữ liệu/kiến thức.

Tại buổi tập huấn, người tham gia đã được làm quen với nền tảng CSIRO EASI JupyterLab được lưu trữ trên Amazon Web Services Singapore, thư viện phần mềm python, không gian địa lý và khối dữ liệu cần thiết trong EASI JupyterLab. Người tham gia thực hành chỉnh sửa ngôn ngữ lập trình dưới sự hướng dẫn chi tiết của ông Matt Paget và nhóm hỗ trợ để truy xuất và tính toán các dữ liệu như chất lượng nước, sức khỏe cây trồng dựa trên chương trình lập trình được có sẵn trong thư viện CSIRO EASI JupyterLab

Người tham gia thực hành dưới dự hướng dẫn của nhóm chuyên gia

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

A person giving a presentation

Description automatically generated with medium confidence

A picture containing text, person, indoor, computer

Description automatically generated

A group of people posing for a photo

Description automatically generated