Với vai trò là đơn vị đầu mối ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về lãnh vực nghiên cứu, đào tạo có liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (Viện) đã và đang nỗ lực thực hiện những sứ mệnh của mình. Để phát huy những tiềm năng và khẳng định vai trò của mình cũng như các đối tác trong và ngoài nước, công tác liên kết hợp tác với các đơn vị là hoạt động đã được Viện quan tâm và phát triển.

Ngày 06 tháng 05 năm 2023, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu và Trung tâm Quan trắc Môi trường Miền Nam (Trung tâm) thống nhất hợp tác thực hiện các hành động hướng đến phát triển kinh tế bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu theo Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ thông qua việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Theo đó, Viện và Trung tâm sẽ cùng nhau phối hợp thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu về lĩnh vực môi trường, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động dự báo, cảnh báo môi trường vùng ĐBSCL và triển khai các hoạt động đào tạo chuyên môn có liên quan.

Một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết:

 Người đăng bài: Trần Quốc Dũng