Đối tác: Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu - Trường đại học Cần Thơ, Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Liên bang Úc (CSIRO), Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mỹ Xuyên, Công ty tôm giống Cần Thơ, Công ty lúa giống Hồ Quang, Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Liên Hiệp Phát, Hợp tác xã Nông ngư Hòa Đê xã Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên

Thời gian: từ năm 2018 đến năm 2020

Địa điểm: Đồng bằng sông Cửu Long

Mục tiêu và kết quả chủ yếu của đề tài: 

- Với sự tham gia toàn diện với các cơ quan, cộng đồng và doanh nghiệp địa phương:

  • Đồng phát triển các lựa chọn quản lý sử dụng đất dưới sự không chắc chắn của tài nguyên nước và thị trường
  • Tiến hành đánh giá lợi ích chi phí của các lựa chọn để hỗ trợ quyết định lập kế hoạch
  • Phát triển một công cụ tương tác và trực quan dựa trên GIS trong Quản lý sử dụng đất có thể tham gia và có thể hành động để thích ứng với khí hậu

- Tìm hiểu và tham gia thiết lập các mối quan hệ đối tác liên ngành với các doanh nghiệp tư nhân, cơ quan chính phủ. Tạo hệ thống thông tin hữu ích hỗ trợ nông dân sản xuất trong tình hình biến đổi khí hậu, chất lượng đầu ra của sản phẩm nông nghiệp, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân nói riêng và địa phương nói chung.

Nội dung chính:

- Lập bản đồ xâm nhập mặn ở toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long bằng kỹ thuật viễn thám

- Tìm hiểu, tham gia thiết lập quan hệ đối tác liên ngành cho kinh doanh nông nghiệp đổi mới ở Đồng bằng sông Cửu Long.