Đối tác: Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu – Trường Đại học Cần Thơ, Tổ chức Vitens Evides International (VEI), Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CANTHOWASSCO), Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ 2 (CANTHO2WASSCO), Công Ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Công Trình Đô Thị Hâu Giang (HAWASUCO), Công ty Cổ Phần Cấp nước Sóc Trăng (SOCTRANGWACO)

Thời gian: từ năm 2019 đến năm 2020

Địa điểm: Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang

Các gói công việc cần thực hiên của đề tài: 

1. Phát triển tổ chức và con người:

 • Nâng cao năng lực
 • Năng lực lãnh đạo và trách nhiệm giải trình
 • Cải thiện cơ cấu tổ chức
 • Phân tích tính toàn diện và phương thức thực hiện
 • Điều phối viên toàn thời gian cho khu vực nghèo

2. Cải thiện các hoạt động cơ bản trong cấp nước

 • Giảm nước không doanh thu
 • Chương trình quản lý tài sản
 • Quản lý chất lượng nước và dự đoán chất lượng nước
 • Mở rộng mạng lưới – cho người nghèo

3. Lập kế hoạch và tìm nguồn vốn cho cấp nước bền vững

 • Chương trình cấp nước ứng phó với biến đổi khí hậu 2050
 • Đề xuất đầu tư
 • Tầm nhìn và chiến lược: vì người nghèo
 • Các kế hoạch kinh doanh hiện tại được xem xét và cải thiện, đồng bộ với:
 1.  Kế hoạch cấp nước bền vững ứng phó BDKH
 2.  Kế hoạch đầu tư dài hạn
 3.  Chiến lược vì người nghèo
 4.  Kế hoạch giảm nước không doanh thu
 5.  Chương trình quản lý tài sản
 6.  Kế hoạch phát triển cơ cấu tổ chức