Ngày 12/8/2022, Nhóm nghiên cứu dự ánPhục hồi kênh rạch và quản lý chất thải rắn dựa vào cộng đồng và nâng cao khả năng chống chịu ngập lụt”, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ đã có buổi họp đầu tiên với Tổ cộng đồng, cùng đại diện người dân sống tại khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Buổi họp cộng đồng này được tổ chức nhằm giới thiệu về mục đích, ý nghĩa và vai trò của việc thành lập tổ cộng đồng. Qua đó, buổi họp cũng nhằm thống nhất về các hoạt động tổ cộng đồng sẽ được triển khai trong thời gian sắp tới và những nội dung chính của dự thảo Quy ước hoạt động của tổ cộng đồng.

Tổ cộng đồng tự quản có vai trò quan trọng trong các hoạt động như vệ sinh đường phố; nhặt rác, làm cỏ và khơi thông dòng chảy… vì mang lại lợi ích cho chính cộng đồng. Đồng thời, tổ cộng đồng cũng có vai trò quan trọng trong các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc quản lý rác thải, bảo vệ môi trường.

Buổi họp đã nhận được sự đồng thuận và thống nhất cao của người dân khu vực 3 với các nội dung như thành lập tổ cộng đồng gồm 15 thành viên, các hoạt động của tổ cộng đồng triển khai theo định kỳ, thống nhất với nội dung bản thảo Quy ước hoạt động của tổ cộng đồng.

Một số hình ảnh tại buổi họp.

KS. Lê Hoàng Hải Anh giới thiệu mục tiêu dự án

Tổ cộng đồng tham gia xây dựng bản Quy ước hoạt động