Thành viên tổ cộng đồng thực hiện vệ sinh môi trường trong khuôn khổ của dự án “Phục hồi kênh rạch và quản lý chất thải rắn dựa vào cộng đồng và nâng cao khả năng chống chịu ngập lụt - khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam”

Ngày 19 tháng 11 năm 2022, Tổ cộng đồng khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ đã tổ chức thực hiện hoạt động tổng vệ sinh môi trường tại tổ 7A-9, khu vực rạch Ghe Chìm. Hoạt động này được triển khai thực hiện trong khuôn khổ đề tài “Phục hồi kênh rạch và quản lý chất thải rắn dựa vào cộng đồng và nâng cao khả năng chống chịu ngập lụt - khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ” được Viện NC Biến đổi Khí hậu, Đại học Cần Thơ phối hợp cùng UBND phường An Khánh thực hiện, được quỹ Cannada dành cho các sáng kiến địa phương và Tổ chức chuyển đổi Môi Trường và Xã hội (ISET) hỗ trợ thực hiện.

Hoạt động này với mục đích khẳng định vai trò tổ cộng đồng tự quản khi tham gia bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức của người dân sống xung quanh. Với sự tham gia tích cực của mọi người trong đợt tổng vệ sinh này, là hành động tích cực đã đôn đốc, nhắc nhở các hộ gia đình, cá nhân để rác thải gọn gàng, đúng quy định, không vứt, xả rác ra đường, nơi công cộng, đặc biệt là việc xả rác xuống kênh rạch như trước đây. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân trong khu vực cùng tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh-sạch-đẹp.

Trước đó, ngày 12/8/2022, Tổ cộng đồng khu vực 3, phường An Khánh đã được thành lập nhằm kết nối, tuyên truyền và vận động người dân cùng tham gia vào các hoạt động BVMT, quản lý thoát nước kênh rạch, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ gìn môi trường xanh - sạch và đẹp.

Một số hình ảnh tại buổi tổng vệ sinh môi trường:

Hoạt động thu gom rác tại Tổ 7A-9, Khu vực 3 phường An Khánh