Lắp đặt thùng rác công cộng thích ứng ngập lụt tại khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT.

Ngày 07 tháng 12 năm 2022, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (DRAGON-Mekong Institute) Trường Đại học Cần Thơ đã phối hợp với Tổ cộng đồng khu vực 3, khảo sát các vị trí để lắp đặt thùng rác công cộng thích ứng với ngập lụt tại khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Phục hồi kênh rạch và quản lý chất thải rắn dựa vào cộng đồng tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam (CFLI - Cần Thơ)”được quỹ Cannada dành cho các sáng kiến địa phương và Tổ chức chuyển đổi Môi Trường và Xã hội ( ISET)  hỗ trợ thực hiện.

Trước đó, ngày 14 tháng 11  năm 2022, nhóm dự án đã triển khai lắp đặt 02 thùng rác thí điểm tại khu vực 3. Sau thời gian theo dõi và vận hành thử nghiệm, thùng rác đã nhận được ý kiến thống nhất của Tổ cộng đồng và đã tiến hành gia công lắp đặt, đưa vào sử dụng trong cộng đồng. Đây cũng là một trong những hoạt động mà Tổ cộng đồng tham gia thực hiện quản lý rác thải, bảo vệ môi trường nhằm góp phần giảm thiểu lượng rác thải trôi nổi ra kênh rạch, đồng thời tạo điều kiện cho việc thu gom rác trong cộng đồng được thuận tiện hơn.

Một số hình ảnh:

 Thùng rác thí điểm

 Vị trí lắp thùng rác trong khu vực

Công nhân lắp đặt thùng rác.

                                                     (Tin và hình: Viện–DRAGON Mekong)