Trong khuôn khổ dự án “Phục hồi kênh rạch và quản lý chất thải rắn dựa vào cộng đồng và nâng cao khả năng chống chịu ngập lụt" tại khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ (CFLI - Cần Thơ), được được quỹ Cannada dành cho các sáng kiến địa phương và Tổ chức chuyển đổi Môi Trường và Xã hội ( ISET)  hỗ trợ thực hiện. Nhóm nghiên cứu dự án của Viện Nghiên Cứu Biến Đổi Khí Hậu, Trường Đại học Cần Thơ (DRAGON-Mekong Institute) đã xây dựng tập hình ảnh trình bày kết quả thực thí điểm cộng đồng tham gia thực hiện vệ sinh môi trường và khơi thông dòng chảy cho rạch Ghe chìm tại khu vực 3.

 Một số hình ảnh:

Hình 1 : Trang bìa tập hình ảnh thực hiện thí điểm cộng đồng tham gia vệ sinh môi trường và khơi thông dòng chảy

Hình 2 : Một trang hình của tập ảnh thí điểm cộng đồng tham gia vệ sinh môi trường và khơi thông dòng chảy

(Tin và ảnh: Viện DRAGON-Mekong)