Sáng ngày 9 tháng 2 năm 2023, nhóm dự án thuộc Viện Nghiên Cứu Biến đổi Khí hậu, trường Đại học Cần Thơ (DRAGON-Mekong) đã phối hợp cùng với Tổ cộng đồng khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ thực hiện vệ sinh môi trường tại tổ 9, khu vực thuộc đoạn rạch Ghe Chìm. Hoạt động này được triển khai thực hiện trong khuôn khổ đề tài “Phục hồi kênh rạch và quản lý chất thải rắn dựa vào cộng đồng nâng cao khả năng chống chịu ngập lụt tại khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ”, được quỹ Cannada dành cho các sáng kiến địa phương và Viện chuyển đổi Môi Trường và Xã hội (ISET) hỗ trợ thực hiện.

Hoạt động này nhằm khẳng định vai trò tự quản của Tổ cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời tuyên truyền đến người dân trong việc quản lý rác thải sinh hoạt hộ gia đình, không xả thải rác không đúng nơi quy định trong cộng đồng. Hoạt động đã nhận được sự tham gia nhiệt tình từ các cư dân quanh khu vực như vớt rác trôi nổi trên rạch, thu gom rác rơi vãi quanh thùng rác công cộng và nhắc nhở nhau cùng bảo vệ môi trường.

Một số hình ảnh của buổi hoạt động:

Người dân tham gia vớt rác trôi nổi trên rạch

Người dân tham gia vớt rác trôi nổi trên rạch

Người dân tham gia nhặt rác rơi vãi

Hiện trạng sau khi vệ sinh tại tổ 9

 (Tin và hình: Viện Dragon-mekong)