Ngày 16 tháng 1 năm 2023, nhóm dự án thuộc Viện Nghiên Cứu Biến đổi Khí Hậu, trường Đại học Cần Thơ đã phối hợp với tổ cộng đồng khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT đã tổ chức cắm bảng hiện trạng trước và sau khi thực hiện công trình khơi thông dòng chảy và thu gom rác trôi nổi trên rạch Ghe Chìm. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án “ Phục hồi kênh, rạch và quản lí chất thải rắn dựa vào cộng đồng nâng cao khả năng chống chịu với ngập lụt tại khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam (CFLI-Can Tho)” được quỹ Cannada dành cho các sáng kiến địa phương và Tổ chức chuyển đổi Môi Trường và Xã hội ( ISET)  hỗ trợ thực hiện.

Hoạt động nhằm hỗ trợ bà con cùng giữ gìn, bảo vệ những kết quả đạt được từ dự án. Các hình ảnh rạch Ghe Chìm trước – sau thực hiện khơi thông dòng chảy và thu gom rác thải đã được treo dọc theo đoạn rạch này và nhận được sự quan tâm của người dân trong suốt quá trình thực hiện.

Một số hình ảnh:

Hình 1. Vị trí cắm bảng tại tổ 4, khu vực 3

Hình 2. Vị trí cắm bảng tại tổ 7, khu vực 3

Hình 3. Vị trí cắm bảng tại tổ 9, khu vực 3

(Tin và hình: VIỆN DRAGON-MEKONG)